IT-begreber, som indgår i Samarbejdsaftalen

Herunder er en liste af IT-begreber, som kan være en del af din Samarbejdsaftale med Tektrold.

Denne side kommer til at ændre sig i takt med, at IT-begreberne gør det. Siden er sidst opdateret 21-10-2020.

 • Hvad er dækket under Samarbejdsaftalen?

  Når du indgår en Samarbejdsaftale med Tektrold, sørger vi for at driften af dine forskellige IT-systemer kører – helst uden at du lægger mærke til det.

  Udover driften indgår rådgivning og sparring omkring dine IT-systemer også i Samarbejdsaftalen – både dine nuværende og fremtidige løsninger.

  Herunder er forklaringer på de forskellige services, som Samarbejdsaftalen med Tektrold kan dække. Nederst er der nogle eksempler på, hvad der ikke er dækket af aftalen.

 • NETVÆRKSMILJØ

 • Mikrotik

  MikroTik er en router og firewall. Den sørger for at I har forbindelse til internettet, og forhindrer at uvedkommende får adgang til jeres interne netværk.

  VLAN bruges til at adskille netværk, sådan at gæster fx ikke har adgang til vigtig interne data og services.

  Quality of Service bliver brugt til at prioritere trafikken på netværket, sådan at fx videoopkald (Teams/Zoom) får prioritet over Youtube-videoer.

 • UniFi

  UniFi er en central netværks-controller, som styrer jeres kablede og trådløse netværk. Controlleren sørger for at holde jeres netværksenheder (switche og trådløse access points) opdaterede, ligesom at den overvåger netværket for uønsket trafik.

 • VPN

  VPN (Virtual Private Network) er en sikker, krypteret forbindelse fra en computer uden for netværket til firmaets interne netværk. Det bliver brugt til at give adgang til firma-data fra en computer, der ikke kører på det interne netværk (fx en hjemmecomputer, hvis dette er tilladt i firmaet).

 • SKYMILJØ / CLOUD (MICROSOFT 365)

 • Azure Active Directory (Azure AD)

  Azure AD er grundstenen i et Microsoft 365-miljø. Det leverer bl.a. Bruger- og Gruppestyring til alle Microsoft 365’s forskellige services – og det bliver brugt til at overvåge, hvilke enheder (computere og telefoner) der er forbundet til firmaets Microsoft 365-miljø.

 • Azure Information Protection (AIP)

  AIP bruges til at klassificere data, så det bliver lettere at styre, hvem der har adgang til hvad. Desuden bruges det til at kunne sende sikre, krypterede mails.

 • Security & Compliance

  Security & Compliance er et sæt af værktøjer, som kan bruges til at øge IT-sikkerheden i hele firmaet. Det kan desuden bruges i GDPR-sammenhænge, sådan at I lettere kan leve op til de forskellige krav i forhold til GDPR.

  Værktøjerne inkluderer tjeklister, som hurtigt kan hjælpe jer i den rigtige retning – og Tektrold vil gennemgå disse tjeklister i samarbejde med jer, så vi sammen kan komme frem til et tilfredsstillende resultat.

 • Exchange (Mail, Kalendere, Kontakter)

  Exchange er den platform i Microsoft 365, som sørger for at bl.a. mail-kommunikation, kalenderstyring og kontakter kører. Grundstenen i Outlook og Outlook Web App.

 • Sharepoint (Onedrive, Teams, Dokumentbiblioteker & Interne websider)

  Sharepoint er grundlaget for services som Onedrive, Teams, Dokumentbiblioteker og interne websider.

  Onedrive bliver brugt til at gemme personlige filer i Skyen.

  Teams er en multifunktionel app, som sørger for fil-lagring og -deling, chat, tale- og videokommunikation.

  Dokumentbiblioteker bliver brugt til at lagre og dele filer. Tektrold anbefaler at bruge Teams, som er et lag ovenpå Dokumentbiblioteker, med mange flere funktioner.

  Interne websider kan bruges til at samarbejde internt i jeres organisation – som en slags intranet.

 • Gendannelse af filer i Microsoft 365

  Filer gemt i Microsoft 365 (Onedrive, Teams, Dokumentbiblioteker) kører som standard med Versionshistorik. Det betyder, at du altid kan komme tilbage til et bestemt redigeringstidspunkt i de filer, du arbejder med. Desuden er det muligt at gendanne slettede filer i minimum 3 måneder efter datoen for sletningen.

 • MICROSOFT SERVER (ON-PREMISES)

 • Windows Active Directory (AD) (Brugere, Grupper, GPO)

  AD er en samling af services, som tilsammen udgør grundstenen i et On-premises-miljø. AD styrer Brugere og Grupper – og disses adgang til filer og Delte mapper på serveren. Desuden styrer en AD-server Printere, Netværksdrev mm. i et On-premises-miljø.

 • Microsoft Exchange (Mail, Kalender, Kontakter)

  Exchange er den platform i det lokale server-miljø, som sørger for at bl.a. mail-kommunikation, kalenderstyring og kontakter kører. Grundstenen i Outlook og Outlook Web App.

 • BACKUP-SERVICES

 • Backup generelt

  En backup defineres typisk som en kopi af filer fra én fysisk placering til en anden fysisk placering.

  Tektrold mener, at backup grundlæggende er anderledes end Gendannelse og versionshistorik i den forstand, at en backup ikke forholder sig til indholdet af filerne – backuppen kopierer blot filerne til en ny placering.

 • On-premises / Lokal Server-backup

  En Lokal Server-backup tager backup af udvalgte mapper og filer, og gemmer dem på en ekstern enhed – typisk en NAS-disk (Network Attached Storage), som oftest er placeret samme sted som serveren. Backuppen har mulighed for at gemme flere versioner af filerne, men det er baseret på fastsatte tidspunkter og ikke tidspunktet for redigering af filerne.

 • Cloud Server-backup

  En Cloud Server-backup gør det samme som en Lokal Server-backup, men gemmer backuppen hos en Dataudbyder i Skyen, som fx Microsoft Azure eller Amazon Web Services.

 • Disaster Recovery

  Disaster Recovery (på dansk Katastrofe-gendannelse) træder i kraft, når hele virksomhedens IT-infrastruktur er gået ned – enten på grund af eksterne hændelser (ildebrand, oversvømmelse osv.), tyveri eller menneskelig adfærd (fx hærværk på infrastruktur eller skadelig software).

  Hvis jeres lokale servere er brudt totalt sammen, vil I ikke længere have adgang til jeres data.

  Det er her, at Disaster Recovery kommer ind i billedet – det starter nemlig med en plan for, hvad der skal ske i tilfælde af et sådant nedbrud.

  Hvor hurtigt kommer jeres firma ”op at stå” igen? Typiske spørgsmål i et nedbrud-scenario vil typisk være disse:

  • Hvem kontakter I for at sætte gang i gendannelses-processen?
  • Hvor lang tid går der, før I er kørende igen?
  • Hvem skal først have adgang til vigtig data?
  • Hvilke services er vigtigst for at sikre den daglige drift?
  • Hvem styrer kommunikationen i den kaotiske periode, der uundgåeligt følger efter et nedbrud?

  Denne plan skal der være styr på, inden ulykken indtræffer. Derfor involverer Disaster Recovery planlægning, tests og (årlige) gentagne evalueringer for at sikre, at et eventuelt gendannelsesforløb bliver så smidig som muligt.

  Typisk vil en Disaster Recovery-plan være mindre omstændig, hvis I arbejder 100% i et Sky-miljø. I tilfælde af et nedbrud på jeres netværksudstyr vil det ikke være svært at få jer online igen via jeres telefoner – og det er typisk hurtigere at udskifte netværksudstyr i forhold til at skulle gendanne et helt server-miljø.

 • BRUGER-SERVICES

 • Support (tildelt hardware & software)

  Brugersupport involverer at løse jeres IT-tekniske problemer som fx software-fejl, printerproblemer og generelle problemer med jeres computere. Det involverer også spørgsmål og sparring omkring de IT-systemer, I bruger – og generel snak om IT-relaterede ting på jeres arbejdsplads.

  Supporten involverer alle henvendelser fra brugere, som har adgang til jeres IT-systemer fra godkendte enheder.

  Hvis en computer er gået helt ned, sørger Tektrold for at få den nulstillet og genopsat til brugeren.

 • On/Off Boarding – System

  Omhandler brugerstyring i jeres IT-systemer. Navnlig oprettelse, deaktivering og sletning af brugere – og tildeling af brugere til grupper. Desuden involverer det styring af jeres licenser og andre IT-services set fra et brugerperspektiv.

  Det indebærer også, at Tektrold opsætter jer på jeres enheder. Forstået på den måde, at vi sørger for at I er kommet ordentligt ”på plads” på en ny computer eller telefon, sådan at I kan komme i gang med jeres arbejde.

 • On/Off Boarding – Hardware (styring af IT-aktiver)

  Tektrold anbefaler jer, at I selv sørger for indkøb af nye computere. Vi vil selvfølgelig rådgive jer I, hvilke computere der passer til jeres systemer – men som udgangspunkt vil alle computere med Windows 10 Pro eller 2 seneste versioner af Mac iOS virke.

  Tektrold registrerer alle enheder, som har adgang til jeres firma-data. Vi sørger for at holde denne dokumentation opdateret, og den er placeret hos jer selv, så I altid kan få adgang til det.

 • HVAD ER IKKE DÆKKET AF SAMARBEJDSAFTALEN?

 • Indkøb af it-udstyr

  Rådgivning i forbindelse med indkøb af nyt it-udstyr er altid inkluderet i Samarbejdsaftalen. Når I er hos Tektrold, er det muligt at I selv foretager indkøbet af it-udstyret, hvis dette letter administrationen for jer.

   

  Microsoft 365-baserede kunder:

  Gratis opsætning af Windows 10 Pro-computere, forudsat at I har fulgt vores rådgivning.

  Vi tilbyder at stå for indkøb for et gebyr af 1000,-.

   

  Øvrige kunder:

  Informationer og detaljer findes i jeres Samarbejdsaftale.

 • Reparationer af computere

  Hvis en computer er gået fysisk i stykker, skal computeren til reparation. Ved større reparationer skal computeren indleveres til eksternt værksted – eller også skal I overveje, om I skal anskaffe jer en ny computer. Vi aftaler forløb og pris med jer, inden vi går i gang med opgaven.

  Rådgivning omkring køb af ny computer er altid dækket af Samarbejdsaftalen.

 • Alarmsystemer

  Hvis I har alarmsystemer, som skal vedligeholdes via jeres eget netværk, skal vi selvfølgelig have styr på det. Er det noget I selv vil stå for, eller skal Tektrold gøre det? Vi aftaler forløb og pris med jer, inden vi går i gang med opgaven.

  Rådgivning omkring alarmsystemer er dog dækket af Samarbejdsaftalen.

 • Telefonsystemer

  Det samme gælder eventuelle telefonsystemer: Er det noget, som skal køre internt hos jer, eller kører det hos en ekstern udbyder? Hvis Tektrold skal ind over, aftaler vi forløb og pris med jer, inden vi går i gang med opgaven.

  Rådgivning omkring telefonsystemer er dog dækket af Samarbejdsaftalen.