Privatlivs- og cookie-politik
Formål
Formålet er at forklare, hvad Tektrold gør med dine data i forbindelse med et besøg på vores website, når du kontakter os eller modtager en service fra Tektrold.

 

Hvem står bag Tektrold
Tektrold er ejet og drevet af:

 

Tektrold ApS
Hf. Frederikshøj 115
2450 København SV
CVR: 41329629
Besøg på Tektrold.dk (Cookiepolitik)
Når du besøger www.tektrold.dk, indsamler vi data ved hjælp af cookies.

 

Hvad er en cookie?
En cookie er en tekstfil, som bliver oprettet af din browser og gemt i din browser-historik. Formålet med en cookie kan variere meget.

 

Hvad kan man bruge cookies til?
Nogle cookies er nødvendige for at få websitet til at virke korrekt visuelt eller funktionelt, og andre bruges til at spore din adfærd til for eksempel: statistik, markedsføring eller personlige præferencer.

 

Slet cookies
Du kan manuelt slette cookies fra din browser. Hvis du ønsker hjælp til dette, har Minecookies lavet et fint site, som kan være behjælpelig med sletning: https://minecookies.org/cookiehandtering/

 

Cookies på tektrold.dk
Vi har valgt at bruge et analyseværktøj, som løbende opdaterer en liste for at give besøgende på tektrold.dk et overblik over, hvilke cookies der er anvendt på tektrold.dk.

Link: det kommer lige om snart, vi lover det :)

 

Formålene og retsgrundlaget med Tektrolds behandling af dine personoplysninger.

Tektrold bruger de indsamlede persondata til at kommunikere med dig om de opgaver, vi skal løse for dig.

Desuden bruger vi de indsamlede data fra cookies til løbende at forbedre vores website.

Tektrold følger til hver en tid Databeskyttelsesforordningens regler om persondata.

Tektrold opbevarer dine persondata hos Microsoft 365 (i Europa), og har lavet en databehandleraftale med dem.

 

Kontakt Tektrold
Skriver du til Tektrolds mailsystem (fx: hej@tektrold.dk) er din mail underlagt vores automatiske slettepolitik. Denne automatisering sletter korrespondancer 6 måneder efter seneste mail i samtalen.

 

Service af Tektrold
Når du modtager en service af Tektrold, som omhandler datahåndtering, vil du modtage en samtykkeerklæring som skal forstås og accepteres, før arbejdet kan påbegyndes. Denne samtykkeerklæring vil tydeliggøre forholdene for den aktuelle opgave, som kan variere al efter type og omfang

 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Tektrolds behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning
I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores automatiske sletning.

 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Ret til at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk